You cannot see this page without javascript.

증시일정

실시간 경제지표(인포맥스)       경제지표해설보기       빅차트채팅룸       [HOT] 헌터스로직 쇼핑몰       인포맥스 속보

美 연방정부 부채한도 확대 기한

-현재 연방정부 부채한도는 16조4000억달러

-5월18일까지 합의하지 못할 경우 美정부 디폴트(채무불이행)


June 2020
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  
Sun 日
Mon 月
Tue 火
Wed 水
Thu 木
Fri 金
Sat 土
 
6.10기념일
6.25사변일